CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

0
505
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng Ngành Thiết kế đồ họa (Theo QĐ số 107-QĐ CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)