CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

0
583
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng ngành công nghệ ô tô (Theo QĐ số 390/QĐ-CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)