CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

0
833

 

  1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành quản trị nhà hàng ( Theo quyết định số 408-CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)