CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

0
1622

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo, đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo…để khẳng định chất lượng đào tạo

Chi tiết xem tại đây!