BỘ GDĐT: TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

0
341

Kính gửi: Ủỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục đã được các địa phương quan tâm và kịp thời chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng không bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bữa ăn học được cho trẻ em và học sinh, sinh viên (sau đây gọi tắt là người học), gây hậu quả nghiêm trọng…

Xem chi tiết nội dung tại đây: Công văn số 6141/BGDĐT – GDTC