Ươm tạo sáng tạo khởi nghiệp xã hội trong trường đại học, cao đẳng

0
1102

Ươm tạo sáng tạo khởi nghiệp xã hội trong trường đại học, cao đẳng

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo

Chiều 27/11, tại trường ĐH Kinh tế quốc dân đã diễn ra hội thảo “Ươm tạo sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội trong trường đại học, cao đẳng”.

Đề án 1665 “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mục tiêu nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kĩ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường; Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Một trong ba hướng khởi nghiệp theo quan điểm của Đề án 1665 là khởi nghiệp xã hội. Trung tâm Sáng tạo xã hội và Khởi nghiệp, trường Đại học Kinh tế quốc dân là trung tâm đầu tiên chuyên sâu về sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội bao gồm các hoạt động nghiên cứu quốc gia, vận động chính sách, đào tạo, xây dựng mạng lưới quốc gia về giảng viên, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xã hội nói riêng.

Hội thảo là một phần của dự án “Nâng cao năng lực cho trường ĐH Kinh tế quốc dân trong việc xây dựng Trung tâm ươm tạo các sáng kiến tạo tác động xã hội. Tại chương trình, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ Đại học Northampton và các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội từ CSIP, Hội đồng Anh Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP Việt Nam), CSIE-Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Thảo luận những khó khăn, thách thức, giải pháp và các cơ hội hợp tác để ươm tạo sáng tạo, khởi nghiệp xã hội trong trường đại học, cao đẳng.

Trong khuôn khổ hội thảo, CSIE đã ra mắt không gian ươm tạo khởi nghiệp tạo tác động Impact Space tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân.