SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

0
632

Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP thực hiện tốt các nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây