Từ năm 2019 sẽ có điểm sàn riêng cho khối ngành sức khỏe

0
1512

Sinh viên theo học Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội đang thực nghiệm quy trình cấp cứu.
Sinh viên theo học Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội đang thực nghiệm quy trình cấp cứu.