TIÊU ĐIỂM: ĐÀO TẠO NGHỀ SỚM, NÊN HAY KHÔNG?

0
1011

Học nghề kết hợp học văn hóa ngay sau khi học hết lớp 9 và sau đó có thể tiến thẳng lên cao đẳng. “Mô hình 9 + cao đẳng ” đang được nhiều phụ huynh lựa chọn trong bối cảnh thừa thầy thiếu thợ.

Tuy nhiên nhiều người vẫn con băn khoăn về chuẩn đầu vào và hình thức này liệu có đúng luật hay chưa?