THÔNG BÁO V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

0
679

Thông báo của Trường cao đẳng công thương Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường

Xem chi tiết tại đây!