THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN

0
519

Căn cứ Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng chính phủ về việc nghỉ tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo của các hệ, các ngành và trình độ đào tạo năm 2021 – 2022;

Nhà trường thông báo về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần như sau:

Xem chi tiết tại đây