THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG

0
819

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của sinh viên trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”; Nhà trường quyết định tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy, khóa học 2019 – 2022 (C19) và các lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, khóa học 2020 – 2021 (LT20), cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây:

trang 1

trang 2