THÔNG BÁO V/V GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ ĐỂ ĐOÀN XEM XÉT, GIỚI THIỆU, BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNG

0
448

                 Kính gửi:  – Các chi đoàn trực thuộc;

                                  – Giáo viên chủ nhiệm các lớp

  • Căn cứ Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam;
  • Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân về công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; BCH đoàn trường đề nghị các Chi đoàn trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm các lớp giới thiệu những đoàn viên ưu tú, thật sự tiêu biểu về học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có ý chí phấn đấu vươn lên,…để BCH Đoàn trường báo cáo Chi bộ xem xét, có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…

Xem chi tiết tại đây