THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021 – 2022

0
2586

Căn cứ ngành nghề, trình độ cao đẳng, chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2021 – 2022, Trường Cao đẳng công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng, hệ chính quy năm học 2021 – 2022 như sau: