THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT, DỰ KIẾN NHẬP CẢNH THÁNG 2/2022

0
1544

Công ty cổ phần cung ứng xuất khẩu lao động Công thương Hà Nội thông báo các đơn hàng đi Nhật của các công ty dưới đây, thời gian dự kiến nhập cảnh tháng 2/2022. Click vào link bên dưới để xem chi tiết các đơn hàng:

  1. Công ty FUNABA SEISAKSHO
  2. Công ty KONDO KOSAKUSHO
  3. Công ty KOSUMEKKUSU
  4. Công ty KOUYOUFASUTO
  5. Công ty MARUKI
  6. Công ty NANMEN
  7. Công ty NAKATANI SEISAKUSHO
  8. Công ty TSUJI BUSSAN