Thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Từ ngày 15/6 nhận hồ sơ đăng ký dự thi

0
883

Bộ GD&ĐT đã công bố thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT và các mốc tuyển sinh trình độ đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) ngành Giáo dục mầm non năm 2020.

Từ 15/6 đến 30/6 nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã ký ban hành hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non năm 2020.
Dự kiến, từ ngày 15/6 đến 30/6 các sở GD&ĐT, điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi kì thi tốt nghiệp THPT.
Trước ngày 20/7, thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xé tuyển về sở GD&ĐT.
Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh, gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ ngày 20/8.
Trước ngày 5/9, thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.
Dự kiến trước ngày 7/9, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.
Dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 16/9, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức trực tuyến.
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT, dự kiến từ ngày 9/9 đến 17 giờ ngày 18/9.

Dự kiến từ ngày 24/9 đến 17 giờ ngày 26/9, các trường thực hiện xét tuyển đợt 1.
Trước 17 giờ ngày 27/9 các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Trước 17 giờ ngày 3/10 thí sinh xác nhận nhập học đợt 1.

Dự kiến từ ngày 8/10 đến tháng 12/2020, các trường xét tuyển bổ sung.
Thí sinh sử dụng 1 trong 2 phương thức điều chỉnh nguyện vọng
Bộ GD&ĐT quy định, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.
Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.
Khi điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu Đăng ký dự thi (ĐKDT).
Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.
Các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.
Các trường công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng
Mỗi trường ĐH, CĐ có tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non được gán 1 mã số và cấp một tài khoản để sử dụng.
Đề án tuyển sinh của trường phải cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin tuyển sinh theo quy định.
Các trường công bố công khai minh bạch điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng, chính sách ưu tiên của trường.
Đối với các quy định mới có ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đăng ký xét tuyển của thí sinh, trường cần sớm công bố và có lộ trình triển khai thực hiện phù hợp, tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu của trường.
Các trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển các môn văn hóa, các môn thi năng khiếu và các môn thi đánh giá năng lực và các hình thức khác  phải thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Quy chế tuyển sinh;
Đề án tuyển sinh của trường phải xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển.