TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

0
471

Thực hiện Công văn số 4383/SGDĐT – CTTT, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cương công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

Trường cao đẳng công thương Hà Nội đề nghị giáo viên chủ nhiêm các lớp nghề hệ đào tạo hai văn bằng và giáo viên chủ nhiệm chuyên trách các lớp cao đẳng (chính quy và liên thông) tăng cương công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các yêu cầu sau:

Xem chi tiết tại đây: