SƠ CẤP NGHỀ: NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN

0
1841

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh: Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,

I. Mục tiêu đào tạo:

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
– Kiến thức:
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự…
– Kỹ năng:
+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau.
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề dịch vụ nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lờn trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được công việc như nhân viên phục vụ.

II. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiếu:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
– Thời gian đào tạo: 03tháng
– Thời gian học tập: 10 tuần
– Thời gian thực học tối thiểu: 350giờ
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 16giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 5giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 350giờ
Thời gian học lý thuyết: 107giờ; Thời gian học thực hành: 234 giờ

III. Danh mục môn học, mô đun đào tạo, thời gian đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:  

Môn học

Tên môn học

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

Các môn học, mô đun đào tạo nghề    

MH01

Tổng quan du lịch và khách sạn

15

15

MH02

Kỹ năng giao tiếp

15

15

MH03

Nghiệp vụ nhà hàng 1(Bàn)

210

43

161

6

MH04

Nghiệp vụ nhà hàng 2(Bar)

110

34

73

3

Tổng

350

107

234

9

IV. Hướng dẫn sử dụng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: 

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:
– Tổng thời gian dành cho các môn học đào tạo nghề 350 giờ.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học hoặc thi tốt nghiệp:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

– Mô đun tốt nghiệp (tích hợp
lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không qúa: 5h

 

V. Để được hỗ trợ về thủ tục đăng ký nhập học, vui lòng liên hệ: