Nhiều điểm mới trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

0
752

Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chương trình 06 môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng bao gồm: Giáo dục chính trị,Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học và Ngoại ngữ (tiếng Anh).

 

Nhiều điểm mới trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng - Ảnh 1ảnh minh họa

Điểm đặc biệt, so với các môn học chung trước đây, các môn học chung mới có nhiều đổi mới cả về nội dung chương trình, phương thức tổ chức đào tạo và thời gian đào tạo. 

Thứ nhất, chương trình môn học áp dụng cho từng trình độ trung cấp và cao đẳng đã được thống nhất. Trước đây, cùng là một trình độ đào tạo nhưng thời lượng và nội dung các môn học có sự khác nhau do phải theo 2 hệ thống quy phạm pháp luật khác nhau (trường TCCN, CĐ theo Luật giáo dục, Luật GDĐH; trường CĐN, TCN theo Luật Dạy nghề); 

Thứ hai, thời lượng các môn học đã được rút ngắn hơn nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt trong đó, chương trình môn học về lý luận chính trị trình độ cao đẳng chuyên nghiệp trước đây có thời lượng là 10 tín chỉ, tương đương khoảng 225 tiết, đã được rút gọn trong chương trình môn học mới là Giáo dục chính trị với 70 giờ ở trình độ cao đẳng;

Thứ ba, nội dung các chương trình môn học chung mới đã được cập nhật và đổi mới, hạn chế sự trùng lắp; cập nhật kịp thời gắn với những thay đổi trong nước và quốc tế;

Thứ tư, tăng quyền tự chủ của các trường và khuyến khích việc giảng dạy trực tuyến trong việc thực hiện các chương trình môn học chung;

Thứ năm, có quy định việc miễn trừ, công nhận các khối lượng kiến thức, kỹ năng đã có và đạt yêu cầu so với chương trình môn học. Ví dụ: người học được miễn học môn học Tin học khi có chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tương đương theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; được miễn học môn Tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng khi đã đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thứ sáu, giảm, bỏ các quy định, thủ tục kiểm tra đánh giá môn học, ví dụ trong môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh mới, không còn quy định cấp chứng chỉ hoàn thành môn học, việc này đã giảm các thủ tục không cần thiết, giảm tốn kém trong việc quản lý, in ấn, cấp phát, bảo quản, sao chụp,chứng thực chứng chỉ…

Thứ bảy, việc tổ chức đào tạo sẽ tiến tới thực hiện linh hoạt, hiện đại theo hướng để người học có thể học trực tuyến, online, trừ một số nội dung trong các môn học đặc thù như Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo dục thể chất.

Hy vọng, với nhiều đổi mới như trên, các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện các môn học chung đã được đăng tải trên website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

PHƯƠNG MINH