NHỚ LẠI NHỮNG NGÀY ĐẦU THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

0
1633
Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 22/12/1944 tại cánh rừng nằm giữa 2 tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng), Đội tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sỹ được lựa chọn từ những chiến sỹ vùng Cao-Bắc -Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam về sau.

Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử QS Việt Nam)

Một ngày trước Lễ thành lập Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhận được Thư của Bác Hồ. Đó là Chỉ thị của Bác về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Tuy văn phong giản dị, ngắn gọn, nhưng bức thư hàm chứa đầy đủ nội dung của một Cương lĩnh quân sự lịch sử, có tính định hướng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam sau này.

Chỉ thị nhấn mạnh: “tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là tuyên truyền quan trọng hơn quân sự…Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân  đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc…”

Đồng chí Võ Nguyên Giáp và 34 đồng chí đọc lời tuyên thệ trong ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử QS Việt Nam)

Đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Đoàn thể tuyên bố thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và nêu rõ nhiệm vụ của Đội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói: “ Các đồng chí! Nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho chúng ta là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này…”

Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nguồn: TTXVN)

Từ buổi đầu lịch sử đó, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng bước Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Ngày nay, ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà từ năm 1989 đã trở thành Ngày hội quốc phòng toàn dân – Một ngày lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa với toàn thể nhân dân Việt Nam.

 

Trung tâm Truyền thông HCIT