Nâng cao nhận thức về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp

0
1105

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa ban hành kế hoạch truyền thông tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, xã hội, doanh nghiệp về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Tổ chức phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông đưa tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, tọa đàm về giáo dục nghề nghiệp; biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các ngành, nghề đào tạo.

Ảnh minh họa. Nguồn: baotintuc.vn.

Chương trình truyền thông hướng đến đảm bảo nội dung giúp phụ huynh, học sinh, sinh viên thấy được lợi ích giáo dục nghề nghiệp và có nhiều lựa chọn ngành nghề cho tương lai; tuyên truyền về mô hình khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhằm giải quyết đầu ra cũng như thể hiện năng lực của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; tuyên truyền về đời sống văn hóa tinh thần của học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp…

Trong năm 2020, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đẩy mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm với 3 giải pháp đột phá, trong đó đẩy mạnh tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực thi pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy.

Theo thống kê, ước tính năm 2019, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 2.338 nghìn người, đạt 103,5% kế hoạch năm, bằng 105,8% so với năm 2018; trong đó, trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 568 nghìn người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.770 nghìn người.