Lịch học và thông báo học khoa KTQL và KTCN

0
1414

Thông báo v/v tổ chức đào tạo trực tuyến qua Internet các lớp CĐ hệ chính quy

Thời khoá biểu trực tuyến Khoa Kinh tế – Quản lý thực hiện từ ngày 13/04/2020

Thời khoá biểu trực tuyến khoa Kỹ thuật – Công nghệ thực hiện từ ngày 15/04/2020