KHÓA HỌC GIÁO DỤC AN NINH QUỐC PHÒNG – AN NINH- KỶ CƯƠNG – NGHIÊM TÚC – ĐÚNG QUY ĐỊNH

0
1403
Sinh viên tập thể dục buổi sảng

Thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BQP, ngày 25 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2020 – 2021, hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, khóa học 2020 – 2021 (LT20), từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2020 (01 tuần), sinh viên các lớp hệ liên thông LT20 học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trường Quân sự – Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Khóa học đã giáo dục cho các em sinh viên về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân.

Qua khóa học này, sinh viên được thấm nhuần tư tưởng chính trị, được trau dồi đạo đức, lối sống, được trải nghiệm cuộc sống học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của người chiến sỹ quân đối nhân dân Việt Nam, đồng thời xây dựng được tình cảm bạn bè, đồng chí, đồng đội và sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong tập thể. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng – an ninh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, khóa học GDQP-AN còn giúp cho sinh viên biết và hiểu được một số quy định trong môi trường Quân đội, hướng cho sinh viên học tập, rèn luyện trong nhà trường có nề nếp, kỷ cương, tạo cơ sở cho sinh viên tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, để trở thành những công dân có ích trong xã hội, chủ nhân tương lai của đất nước.

Lễ khai giảng khóa học GDQP&AN các lớp LT20

Một số hình ảnh trong quá trình học môn GDQP&AN

Sinh viên tập thể dục buổi sáng
Sinh viên hành quân đêm
Sinh viên tập bắn ngoài thao trường

Dưới đây là một số hình ảnh về nề nếp, ăn ở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

.Mặc dù khóa học chỉ kéo dài 01 tuần, nhưng có thể khẳng định rằng: kết quả đạt được của 01 tuần học vừa qua thật bổ ích, đầy ý nghĩa và thật sự thiết thực, chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm khó phai, không thể nào quên và là hành trang quý giá giúp các em sinh viên LT20 vững tin hơn trên con đường học tập, phấn đấu và sự nghiệp.