HCIT: THÔNG BÁO DẠY HỌC TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH CÁC LỚP HỆ 02 VĂN BẰNG

0
701

Căn cứ Công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Tờ trình số 4095/TTr-SGDĐT, ngày 26/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và các trung tâm GDNN – GDTX trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19;

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường thông báo kế hoạch cụ thể về việc đón học sinh trở lại trường và tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp nghề hệ 02 văn bằng như sau:

Xem chi tiết tại đây