HÀ NỘI: THÍ SINH TỰ DO THI TỐT NGHIỆP THPT NHƯ THẾ NÀO?

0
1087

Sở GD&ĐT TP Hà Nội vừa có hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, trong đó nêu rõ các trường hợp đặc cách, thí sinh tự do tham gia kỳ thi.

Theo ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT phải thực hiện các quy định cụ thể: Thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5, bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định; thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ thi của các kỳ thi trước.

Với trường hợp đặc cách tốt nghiệp, Sở GD&ĐT TP nêu rõ, đặc cách tốt nghiệp trước kỳ thi: Thí sinh nộp hồ sơ theo quy định của Quy chế thi tại đơn vị đăng ký dự thi; đặc cách do bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại: Chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GD&ĐT.
Về quy định xét công nhận tốt nghiệp, theo ông Phạm Văn Đại, thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 42 Quy chế thi được công nhận tốt nghiệp. Thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp THPT thì được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Mỗi thí sinh dự thi không bị kỷ luật huỷ kết quả thi được cấp 1 Giấy chứng nhận kết quả thi. Mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi có một mã số xác định duy nhất. Thí sinh mất Giấy chứng nhận kết quả thi được cấp lại (nếu có lý do chính đáng), máy tính sẽ xoá mã số của Giấy chứng nhận kết quả thi lần trước đã cấp trong hệ thống.
Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP, sau ngày 30/6, thí sinh không được quyền thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. Thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần sau khi biết kết quả thi.
Đợt 2 đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: Chậm nhất ngày 20/7, tất cả thi sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp phải nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã học xong chương trình THPT từ năm 2019 trở về trước nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT vào thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi.