Khóa học Giáo dục Quốc phòng – An ninh Hệ Cao đẳng năm học 2018 – 2019

0
3283

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2018 – 2019, nhà trường đã tổ chức cho sinh viên 4 lớp hệ cao đẳng chính quy, khóa tuyển sinh năm 2016, 2017 ngành Kế toán và Công nghệ thông tin học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 15/12/2018 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Xã Phụng Châu – Huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội.

Môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trang bị cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về 2 tuần học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên ngoài thao trường, cũng như trên giảng đường:

Hai tuần học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh của sinh viên hệ cao đẳng đã kết thúc, đạt kết quả tốt, đáp ứng mục tiêu đặt ra, sinh viên đã có hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội. Nắm được kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng.