DANH SÁCH SINH VIÊN THU HỒI BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA HỌC 2016 – 2019

0
2136

DANH SÁCH SINH VIÊN THU HỒI BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG
KHÓA HỌC 2016 – 2019

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘIĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THU HỒI BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG
KHÓA HỌC 2016 – 2019

STTHọ và tênNgày sinhGiới
tính
Khoá họcLoại TNNgành đào tạoGhi chú
1Trần Kim Chi20/09/1998Nữ2016-2019KháKế toán
2Trịnh Thị Kim Cúc28/09/1998Nữ2016-2019KháKế toán
3Đinh Mạnh Cường12/09/1995Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
4Hà Thị Diệp13/10/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
5Nguyễn Thị Thùy Dương06/08/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
6Nguyễn Hoài Giang09/10/1998Nữ2016-2019KháKế toán
7Dương Thu Hà13/08/1997Nữ2016-2019KháKế toán
8Nguyễn Thị Hoa18/02/1998Nữ2016-2019KháKế toán
9Nguyễn Thị Huệ25/02/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
10Vũ Thị Lệ16/11/1998Nữ2016-2019GiỏiKế toán
11Đỗ Mai Ly05/05/1997Nữ2016-2019GiỏiKế toán
12Nguyễn Khoa Minh27/08/1998Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
13Lê Phan Hà My23/06/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
14Đoàn Thị Nga14/08/1998Nữ2016-2019KháKế toán
15Trần Kim Ngân04/06/1996Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
16Nguyễn Thị Kim Oanh29/08/1998Nữ2016-2019GiỏiKế toán
17Trần Hồng Quân26/07/1996Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
18Hoàng Thị Kim Thi15/02/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
19Phạm Văn Thực20/07/1998Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
20Tường Thị Thủy02/05/1998Nữ2016-2019KháKế toán
21Nguyễn Thùy Trang31/01/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
22Lê Tiến Hoàng04/12/1994Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
23Nguyễn Mạnh Hải06/03/1998Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
24Bùi Xuân Khang11/01/1995Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
25Nguyễn Xuân Quyết18/02/1998Nam2016-2019Trung bìnhKế toán
26Đỗ Thị Thùy Dương17/12/1998Nữ2016-2019KháKế toán
27Nguyễn Thị Hồng Nhung04/01/1998Nữ2016-2019Trung bìnhKế toán
28Nguyễn Đình Duy16/10/1997Nam2016-2019Trung bìnhCông nghệ thông tin
29Nguyễn Thị Duyên13/10/1997Nữ2016-2019KháCông nghệ thông tin
30Đỗ Trọng Hiệp25/12/1998Nam2016-2019KháCông nghệ thông tin
31Đỗ Minh Hiếu18/09/1998Nam2016-2019Trung bìnhCông nghệ thông tin
32Kiều Văn Nam21/05/1998Nam2016-2019Trung bìnhCông nghệ thông tin
33Vũ Văn Công17/06/1997Nam2016-2019Trung bìnhCông nghệ thông tin
34Vương Tiến Dũng14/07/1998Nam2016-2020Trung bìnhCông nghệ thông tin
35Lường Văn Nam28/05/1998Nam2016-2021Trung bìnhCông nghệ thông tin
36Đặng Minh Quang12/08/1998Nam2016-2022KháCông nghệ thông tin
37Nguyễn Văn Sơn26/12/1998Nam2016-2023KháCông nghệ thông tin
38Nguyễn Thị Thư04/05/1998Nữ2016-2024Trung bìnhCông nghệ thông tin
Danh sách này có 38 sinh viên./.