CỬ NHÂN CAO ĐẲNG: THU NHẬP TRUNG BÌNH KHOẢNG 7,3 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

0
1008
Các học viên ngành may - thời trang có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp với thu nhập hấp dẫn.

Cử nhân trình độ cao đẳng có thu nhập bình quân đạt khoảng 7,3 triệu đồng/tháng. Với lao động trung cấp và lao động sơ cấp, mức thu nhập bình quân lần lượt là 6,3 triệu đồng và 5,7 triệu đồng/tháng.

Đây là thông tin đáng chú ý trong kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động năm 2019 vừa được Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện.

Các mức thu nhập

Theo đó, cử nhân làm công việc điều dưỡng có thu nhập cao nhất là 15,5 triệu đồng/tháng. Tiếp đến lần lượt là các nghề của cử nhân cao đẳng: Quản lý khai thác công trình thủy lợi  (14,1 triệu đồng/tháng), kỹ thuật sơn mài và khảm trai (10,2 triệu đồng/tháng).

Thu nhập trung bình chung của lao động trình độ cao đẳng trong năm 2019 đạt khoảng 7,3 triệu đồng/tháng.

Kết quả khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp về mức thu nhập bình quân tháng của lao động

Đối với trình độ trung cấp: Nghề có thu nhập bình quân/tháng cao nhất là nghề quản lý khai thác công trình thủy lợi (12,2 triệu đồng/tháng), tiếp đến là kỹ thuật sơn mài và khảm trai (9,75 triệu đồng/tháng), chế tạo thiết bị cơ khí (9,15 triệu đồng/tháng).

Thu nhập bình quân chung của lao động trình độ trung cấp khoảng 6,3 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm lao động trình độ sơ cấp: Nghề có thu nhập bình quân cao nhất là công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gần 9,2 triệu đồng/tháng); sau đó đến là kỹ thuật xây dựng (8,1 triệu đồng/tháng); kỹ thuật thiết bị điện tử (8,06 triệu đồng/tháng).

Thu nhập bình quân chung của lao động trình độ sơ cấp khoảng 5,7 triệu đồng/tháng.

20 nghề tuyển nhiều nhất năm 2021

Kết quả điều tra, khảo sát cũng cho biết, năm 2021, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất đối với lao động trình độ sơ cấp là may thời trang (53.557 người); tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn (12.914 người); kỹ thuật xây dựng (5936 người);…

20 nghề có nhu cầu tuyển mới lao động nhiều nhất trong năm 2021

Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (60.913 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.050 người); kỹ thuật chế biến món ăn (27.478 người);…

Đối với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (67.624 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.948 người); điện công nghiệp (26.227 người);….

Nguồn : https://dantri.com.vn/an-sinh/cu-nhan-cao-dang-thu-nhap-trung-binh-khoang-73-trieu-dongthang-20200810035914522.htm