CÔNG VĂN VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

0
962

Kính gửi:

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã
  • Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở

Thực hiện Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây!