CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNN. NGÀNH NGHỀ: DINH DƯỠNG

0
674

1) Tổng số nhà giáo dạy nghề Dinh dưỡng

Tổng số nhà giáo giảng dạy nghề Dinh dưỡng là 16 người: 06 nhà giáo giảng dạy các môn học chung, 10 nhà giáo giảng dạy các môn học, môđun chuyên môn nghề, trong đó: nhà giáo cơ hữu là 07 người, nhà giáo thỉnh giảng là 03 người.

2) Tỷ lệ sinh viên quy đổi/ giảng viên quy đổi: 10 sinh viên/giảng viên.

3) Nhà giáo

– Nhà giáo cơ hữu:

TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềTrình độ ngoại ngữTrình độ  tin  họcMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
INHÀ GIÁO DẠY MÔN CHUNG
1La Văn ThuậnĐH, Giáo dục chính trị – giáo dục quốc phòngĐHSPBBGiáo dục quốc phòng và an ninh
2Viên Văn VinhĐH, huấn luyện thể thaoĐHSPBBGiáo dục thể chất
3Ngô Hồng HạnhThS, Triết họcĐHSPB1BChính trị
4Huỳnh Thị Thanh TrangThS, Ngôn ngữ AnhNVSP cho giảng viên  ĐH, CĐBBTiếng Anh
5Trương Thị Thanh TuyếtĐH, LuậtNVSP bậc 1BBPháp luật
6Vũ Thị Minh TâmĐH, Công nghệ thông tinĐHSPBTin học
IINHÀ GIÁODẠY MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN NGHỀ
1Nguyễn Thị LiênĐH, Điều dưỡngĐHSP Hà Nội 2B1B–         Bệnh học ngoại khoa

–         Giải phẫu, Bệnh học sản khoa

–         Bệnh học nội khoa

2Nguyễn Thị Hồng HàThạc sỹ chuyên ngành Thực phẩm và Dinh dưỡngĐHSP Hà NộiB1B–         Giáo dục truyền thông và tư vấn dinh dưỡng.

–         Đại cương Dinh dưỡng lâm sang và tiết chế dinh dưỡng và

–         Tham gia hướng dẫn sinhviên thực hành, thực tập tốt  nghiệp.

3Phạm Thị Anh ThơThạc sỹ Thực phẩm và dinh dưỡngĐHSP Hà NộiB1B–         Khoa học thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm.

–         Quản lý dịch vụ chế biến thực phẩm và dinh dưỡng

–         Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp.

4Nguyễn Trang NhungĐH, Dinh dưỡngĐHSP Hà Nội 2BB–         Dinh dưỡng điều trị ngoại khoa

–         Dinh dưỡng điều trị nội khoa

–         Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành.

5Bùi Thị NhungTiến sỹ chuyên ngành Dinh dưỡngĐHSP Hà NộiB–         Dinh dưỡng cộng đồng

–         Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

–         Dinh dưỡng và văn hóa xã hội;

–         Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp; tham gia hướng dẫn, hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

6Đặng Đức NgọcBác sỹ Y học dự phòngĐHSP Hà Nội 2BB–         Sinh học và  Di  truyền

–         Vi sinh và Ký sinh trùng;

–         Y Đức

–         Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp.

7Nguyễn Thị Vân AnhThạc sỹ Dinh dưỡngĐHSP Hà Nội 2BB–         Hóa sinh dinh dưỡng;

–         Dinh dưỡng điều trị nhi khoa;

–         Dinh dưỡng điều trị sản khoa;

–         Tham gia hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp; tham gia hướng dẫn, hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp

  • Nhà giáo thỉnh giảng
TTHọ và tênTrình độ chuyên môn được đào tạoTrình độ nghiệp vụ sư phạmTrình độ kỹ năng nghềTrình độ ngoại ngữTrình độ  tin  họcMôn học, môđun, tín chỉ được phân công giảng dạy
1Trần Thị KýDược sĩ cao cấpViện NCGD–         Thuốc, thực phẩm và dinh dưỡng;

–         Thực hành dinh dưỡng trong bệnh viện

2Cấn Thị CúcTiến sỹ Y họcNVSPB–         Bệnh học nhi khoa

–         Vi sinh và Ký sinh trùng.

3Dzoãn Thị Tường ViThạc sỹ Dinh dưỡng cộng đồngĐH SPHNB–         Sinh lý dinh dưỡng

–         Dinh dưỡng cơ sở