CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN – HỆ CAO ĐẲNG

0
816
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng ngành kế toán, kế toán doanh nghiệp (Theo QĐ số 375- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo ( Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)