CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

0
555
Các giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp được đào tạo bài bản
  1. QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng ngành Chăm sóc sắc đẹp (Theo QĐ số 122/QĐ- CĐCT)
  2. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ cao đẳng)
  3. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Trung cấp)
  4. Chi tiết chương trình đào tạo (Hệ Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng)