Bộ GDĐT công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

0
1018
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) gồm 8 đơn vị sau:

STTTÊN ĐƠN VI
1Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
2Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Đà Nằng
3Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế
4Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
5Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6Trường Đại học Hà Nội
7Đại học Thái Nguyên
8Trường Đại học cần Thơ

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

STTTÊN ĐƠN VI
1Trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội
2Trường Đại học ngoại ngữ – Đại học Huế
3Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
4Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
5Đại học Thái Nguyên

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GDĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông) gồm 176 đơn vị. Chi tiết danh sách mời bạn đọc xem tại đây.

Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT. Cục Quản lý chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố./.

(VGP)